Piharakentaminen lisää kiinteistön arvoa

Viheraluerakentajat Ry:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan piharakentaminen lisää kiinteistön arvoa. Arvonnousu voi olla suurempi kuin pihan rakentamiskustannukset, jos rakentaminen toteutetaan harkitusti ja kohdistetaan tutkimuksessa ilmi tulleisiin kiinteistönvälittäjien nimeämiin pihan alueisiin.

Kauppatieteiden maisteri Inari Jansson tekemässä tutkimuksessa selvitettiin piharakentamisen vaikutusta kiinteistön arvoon. Lisäksi tutkittiin, mitkä pihan ominaisuudet nostavat ja laskevat kiinteistöhintaa tehokkaimmin. Tutkimuksen kohteena olleen omakotikiinteistön arvo nousi laadukkaan piharakentamisen ansiosta 11,5%, mikä on enemmän kuin rakentamisen aiheuttamat kustannukset.
 
Tutkimustulosten mukaan kiinteistöhintaa nostavia pihan ominaisuuksia omakotipihoilla ovat erityisesti pihan sisääntulon kiveykset ja istutukset sekä oleskelupaikalle rakennettu viihtyisä terassi ja sen suojaaminen katseilta. Kerrostalopihoilla arvonnousua tuottavat kulkureittien laadukkaat pinnoitteet, asukkaiden yhteinen oleskelualue ja hoidetut istutukset erityisesti sisääntulon yhteydessä.
 
Tutkimuksessa todetaan, että suomalaisten pihojen yleisimpiä kiinteistöjen myyntihintaa laskevia tekijöitä ovat pihojen hoitamattomuus ja huonokuntoiset rakenteet ja istutukset. Painuneet kiveykset ja rikkoutuneet rakenteet kertovat puutteista ennen kaikkea rakenteiden perustamisessa. Kerrostalopihoilla tulisi myös kiinnittää aiempaa enemmän huomiota rakenteiden kulutuskestävyyteen.
 
Pihojen lätäköityminen vaivaa erityisesti omakotipihoja ja kertoo puutteellisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Kiinteistön arvonnousua tavoiteltaessa on tutkimuksen mukaan kannattavaa satsata pihasuunnittelun ja piharakentamisen laatuun ja pihan helppohoitoisuuteen ja huolehtia hoitotoimista erityisesti myynnin aikana.
 
Tutkimusraportti on kokonaan nähtävillä osoitteessa puutarhaunelma.fi/puutarhaunelma/tutkittua

Lisätietoja Inari Jansson
puhelin 050 3675 185
sähköposti inari.jansson(a)gmail.com