Pihakäynti

Pihakonsultointi sisältää käynnin asiakkaan pihalla. Käynnin aikana asiakas saa neuvoja pihan rakentamisesta, kasvivalinnoista, materiaalivaihtoehdoista ja kustannuksista.

Pihakäynnin hintaan ei sisälly suunnitelmaa. Pihakäynti perustuu suunnittelijan ja asiakkaan väliseen keskusteluun.

Pihakäynti hinnoitellaan joko tunti- tai vakiohintaperusteisesti.

Uudiskohteessa asiakas saa asiantuntijalta nopeasti neuvoja esimerkiksi pihan maamassojen käsittelyyn, pihan muotoiluun, eri toimintojen sijoitteluun, kasvivalintoihin ja materiaalivalintoihin. Käynnin aikana asiakas saa realistisen käsityksen pihan antamista lähtökohdista, hintatietoa sekä piharakentamisen työmenekistä ja kustannuksista. Lisäksi yhteystietoja rakentajista ja materiaalitoimittajista.

Vanhan pihan omistajalla pihakonsultointi auttaa hahmottamaan mahdollisen uudisrakentamisen lähtökohdat. Mitä kannattaa säästää, mitä korjata ja mikä ehkä pitää uusia kokonaan. Kasvillisuuden käsittelyn ja hoidon arviointi, muun muassa leikkaustarpeiden ja lannoituksen arviointi voivat sisältyä konsultointikäyntiin.

Pihakonsultointi auttaa hahmottamaan, ovatko omat ajatukset realistiset sekä onko toteuttaminen omin voimin mahdollista.

Osa suunnitteluprosessia, kuten osa rakentamista on keskustelu asiakkaan kanssa esimerkiksi suunnitelmaan mahdollisesti tulevista muutoksista.