Yleissuunnitelma

Idea- tai luonnossuunnitelma

Idea- tai luonnossuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelman pihasta. Se sisältää toimintojen sijoittelun, kasvialueiden hahmottelun, kovien pinnoitteiden ja rakenteiden sijoittelun ja esimerkkejä materiaaleiksi.

Suunnitelma ei sisällä tarkkoja määrälaskelmia tai erillisiä kasviluetteloita. Suunnitelma tehdään kertatyönä, eikä siihen tehdä muutoksia.

Idea- tai luonnossuunnitelma voi olla vaihtoehto, jos aiot toteuttaa pihan itse.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma on tarkka pihasuunnitelma, joka sisältää asiakkaan kommenttien perusteella tehty korjaukset ja muutokset. Suunnitelmatyö etenee vaiheittain. Aloituskatselmuksen jälkeen suunnittelija tekee suunnitelmaluonnoksen, jota asiakas kommentoi. Tämän jälkeen suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset.

Pihasuunnitelma tehdään yleensä mittakaavassa 1:200.

Yleissuunnitelma kannattaa tehdä aina, kun aikoo teettää pihan urakoitsijalla. Tarkka pihasuunnitelma mahdollistaa tarjouspyynnön, johon tulevat tarjoukset ovat vertailukelpoisia.

Yleissuunnitelma sisältää pihasta esimerkiksi:

 • toimintojen sijoittelu, muun muassa jätehuolto, vaatteiden kuivatus, leikkipaikka
 • maastonmuotoilu, tasaussuunnitelma
 • pintavesisuunnittelu, pintavesien ohjailu
 • kasvillisuusalueiden tarkka suunnittelu
 • pinnoitettavien alueiden suunnittelu
 • kalustesuunnitelmat, leikkipaikan suunnittelu
 • kivirakenteet, kuten muurirakenteet
 • materiaalivalinnat
 • valaistuksen suunnittelu
 • vesiaiheiden suunnittelu
 • puurakenteet, katokset, pergolat ja terassit
 • talvikäyttö, lumen kaatopaikat
 • autojen pysäköintialueet
 • hyötypuutarha

Yleissuunnitelma perustuu lähtötietojen kartoitukseen paikan päällä. Siinä yhteydessä arvioidaan säilytettävät rakenteet, säilytettävä kasvillisuus, säilytettävät muut luonnonelementit, esimerkiksi kivilohkareet ja kalliot sekä vesipainanteet. Yleissuunnitelmaan voi sisältyä kasvillisuuden inventointi ja kuntokartoitus.