Detaljisuunnitelmat

Detaljisuunnitelmista sovitaan suunnitelmasopimuksen yhteydessä. Detaljisuunnitelmat nostavat suunnittelutyön hintaa. Detaljisuunnitelma voi olla mittakaavassa 1:100 tai 1:50.

Detaljisuunnitelmia ovat:

 • kasvillisuusluettelo, joka sisältää kasvimäärät lajeittain ja kokoluokittain
 • materiaaliluettelo, joka sisältää esimerkiksi pinnoitealueiden kivityypit (luonnon- ja betonikivet ja -laatat) ja neliömäärät, muurityypit ja -määrät, valaisintyypit, puumateriaalimäärät
 • havainnepiirustukset, joita ovat esimerkiksi vesiaiheiden tarkennettu suunnitelma, kivirakenne, esimerkiksi vapaasti ladottava muuri
 • detaljit, esimerkiksi vesiputouksen rakenne, puurakenteen liitokset
 • poikkileikkaukset, esimerkiksi  muurirakenne, rinteen muotoilu, terassointi

Erikseen sovittavia yleissuunnitelmaan liittyviä osia ovat:

 • työselostus
 • hoitosuunnitelma
 • kustannusarvio
 • urakka-asiakirjojen valmistelu (tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu)
 • rakennusluvan hakeminen
 • rakennuttaminen
 • urakan valvonta