Kasvillisuuden myönteiset vaikutukset erittäin monipuoliset

Kanadassa ja Yhdysvalloissa on tehty paljon tutkimuksia, joissa on selvitetty hyvin suunnitellun, rakennetun ja hoidetun viherympäristön merkitystä ihmisten hyvinvoinnille, terveydelle ja viihtyvyydelle. Kasvillisuudella ja viherympäristöllä on todella monipuolinen vaikutus. Tutkimuksissa on osoitettu, että monipuolinen piha nostaa merkittävästi kiinteistön arvoa, jopa yli 10 prosenttia.

Kasvillisuuden merkitykset:

Taloudelliset: 

 • Vähentää energiankulutusta (lämmitys ja ilmastointi)
 • Lisää kiinteistöjen arvoa (asuin- ja liikekiinteistöt)
 • Lisää rakennusten ja asuinalueiden kauneutta
  • Esteettinen lisäarvo
  • Parantunut yksityisyys ja turvallisuus 
 • Edesauttaa kuntia vähentämään ylläpitokustannuksia ja johtaa uusiin taloudellisiin hyötyihin puistojen ja urheilutilojen jatko- tai oheistuotteiden käytössä sekä turismin lisääntymisessä.

Ympäristö:

 • Tasaa kaupunki-ilmaston ääriolosuhteita
 • Vähentää tai lieventää kaupunkien kuumanilman saaria 
 • Tuottaa happea
 • Eristää hiiltä
 • Lievittää saasteita:
  • Parantaa ilmanlaatua (sekä sisällä että ulkona)
  • Poistaa epäpuhtauksia maaperästä (fytoremediaatio)
  • Parantaa veden laatua
  • Käsittelee jäte- ja likavesiä 
 • Parantaa hulevesienkäsittelyä (tulvien hallintaa) ja eroosionhallintaa
 • Vähentää sään vaikutuksia muodostaen tuulensuojaa ja suojametsävyöhykkeitä
 • Vähentää melusaastetta
 • Kontrolloi häikäisyä ja heijastusta kaupunkiympäristössä
 • Houkuttelee lintuja ja muita eläimiä

Elämäntapa:

 • Vähentää stressiä ja parantaa tuottavuutta (työpaikoilla, kouluissa)
 • Lisää rauhoittavia elementtejä ja vähentää haittoja 
 • Edistää toipumista (sairaaloissa)
 • Puutarhakulttuurin harrastus parantaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia
  • Pitkäaikaishoitopaikat
  • Vankilat
 • Parantaa terveyttä (mm. lääkkeiden käyttö) 
 • Edistää tyytyväisyyttä ja hyvinvointia:
  • Lisää positiivisia tunteita
  • Parantaa elämänlaatua yleisesti kaupunkiympäristössä
  • Luo ylpeyttä yhteisöllisyydestä puutarhojen ja viljelyspalstojen myötä 
  • Parantaa lasten keskittymis- ja huomiokykyä
 • Vähentää aggressioita ja välivaltaa
 • Tarjoaa tilaa virkistykselle
  • Kohentaa urheilupaikkaturvallisuutta
  • Kannustaa aktiivisten elämäntapojen pariin

Tutkittua sivulla olevaan raporttiin (Tutkimustuloksia Kanadasta) on koottu keskeisiä tuloksia noin 150 tutkimuksesta.