Ammattitaitoisia viherrakentajia palkittiin Viherpäivillä

Viherympäristöliiton valtakunnallisilla Viherpäivillä palkittiin neljä Viheraluerakentajat ry:n jäsenyritystä kuudessa eri sarjassa ammattitaitoisista viherrakennusprojektien toteutuksista. Kohteet ovat ympäri Suomea ja ne on toteutettu laadullisesti korkeatasoisesti.

Palkitut yritykset ovat Puutarhapalvelu Hannonen Ky, Kirkkonummelta sarjassa yksityiset pihat; VRJ Etelä-Suomi Oy Vantaalta sarjassa asunto- ja kiinteistöyhtiöpihat; VRJ Etelä-Suomi Oy sarjassa Julkiset kohteet; Hyvinkään Tieluiska Oy Hyvinkäältä sarjassa rakennusliikkeet; VRJ Etelä-Suomi Oy sarjassa kivirakentaminen ja Vuokatin Nurmi Oy Sotkamosta sarjassa viheralueen hoito.

Yksityispihasarjassa voittajakohde, museoviraston suojelema Villa Carlstedt oli sekä kohteen suunnittelijalle, maisema-arkkitehti Eeva Bymannille että toteuttajalle Puutarhapalvelu Hannonen Ky:lle haastava. Kohteessa on esimerkillisesti onnistuttu yhdistämään uutta ja vanhaa. Kivityöt on tehty ammattitaidolla ja paikalla on ratkaistu oivallisesti muutos- ja lisätöitä.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden pihasarjassa oli kohteena historiallinen Kaivopuisto ja Asuntoyhtiö Oy Villa Luna. Pihalla on tehty hyvällä maulla muutostöitä huomioiden ympäristön ja rakennuksen arkkitehtuuri. Kivityöt ja monet yksityiskohdat on toteutettu huolellisesti. Kohteen asukakat ja työn tilaaja ovat tyytyväisiä suunnittelijan ja rakentaja VRJ Etelä-Suomi Oy:n työn lopputulokseen.

Julkisessa sarjassa palkittava Pyhiinvaeltajanpuisto sijoittuu Eiranranta-Merisataman rannan puistokokonaisuuteen. Vaativa kohde oli pystytty toteuttamaan sovitussa aikataulussa tarkasti suunnitelmia noudattaen. Puistokohteessa oli monia erityistä ammattiaitoa vaativia rakenteita ja yksityiskohtia. Kohteen suunnittelija Ramboll Finland Oy ja tilaaja HKR Rakennuttaja ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Myös asukkailta on saatu myönteistä palautetta.

Rakennusliikkeet sarjassa kohteena oli Lohjan Karstuntien monipuoliset viherrakennustyöt. Rakentaja Hyvinkään Tieluiska Oy pysynyt urakassa täsmällisesti sovitussa aikataulussa. Lopputulos vastaa hyvin tilaajan näkemyksen mukaan sijoitettua rahaa. Viherrakenteet on toteutettu teknisesti ja käytettyjen materiaalien osalta laadukkaasti. Kohteen tilaaja oli Destia Oy ja suunnittelija Ramboll Finland Oy.

Kivirakentamisen sarjassa palkittiin Eiranranta-Merisataman rannan Pyhiinvaeltajan puiston kivirakentaminen. Kohteessa on laaja 900 neliön kokoinen vesiallas. Altaan ja siihen sijoitetun taiteilija Jussi Heikkilän taideteoksen rakentaminen on vaatinut erityisen mittatarkkaa toteutusta. Kaikki rakenteet ja kivityöt on tehty viimeistellysti. HKR:n Rakennuttaja on tyytyväinen VRJ Etelä-Suomi Oy:n työn lopputulokseen.

Viheralueen hoitosarjassa palkittava kohde, Katinkullan lomakohteen viher- ja talvihoito sekä kolmen golfkentän hoito, on hyvin monipuolinen ja haastava kokonaisuus. Erityistä ansiota tässä kohteessa on monipuolinen tuotekehittely. Hoidossa syntyä runsas eloperäinen aines kompostoidaan. Yritys on  mukana Eloperäiset jätteet hyötykäyttöön –hankkeessa. Talvihoidossa on kehitetty hoitomenetelmä, jossa poisajettavaa lunta ei jätetä loma-asuntojen ympärille. Lumi ajetaan polanneterillä pieniin kasoihin ja kasaajaa seuraava linkokone siirtää lumen nurmi- ja metsäalueille. Matkailijoille pyritään luomaan esteettisesti kaunis maisema. Palkittavan kohteen töiden tilaajat, Katinkullan Kiinteistöt Oy ja Katinkullan Golf Oy.  ovat  tyytyväisiä  Vuokatin Nurmi Oy työn hinta-laatusuhteeseen.

Vihertaitaja-kilpailun avulla yhdistys nostaa esille jäsenyritysten ammatillisista osaamista sekä kertoo viherrakentamisen monipuolisuudesta esittelemällä erilaisia rakennus- ja hoitokohteita. Viheraluerakentajat ry haluaa kilpailun avulla tukea alan laadullista kehitystä, kehittää alan myönteistä mielikuvaa ja luoda alalle lisää työtä. Kilpailu järjestetään vuosittain.